Jamstveni rok

JAMSTVENI ROK

Standardni jamstveni rok za split-sustave klima uređaja, SDV sustave, čilere i Fan Coil jedinice je 3 godine. Jamstveni rok počinje teći od datuma puštanja opreme u rad putem stručne ugradnje. Jamstveni rok od 5 godina važi samo u slučaju ugradnje klima uređaja od strane odabranog partnera u sklopu SGG (Sinclair Global Group). Bez potvrde o stručnoj ugradnji nije ispunjen osnovni uvjet jamstva - u slučaju neispunjenja ovog uvjeta jamstvo se ne priznaje. Mjesto za potvrdu o stručnoj ugradnji nalazi se na jamstvenom listu koji dolazi s jedinicom kao sastavni dio isporuke. U slučaju kvara opreme u jamstvenom roku obratite se stručnom izvođaču ugradnje klima uređaja.

Jamstveni rok za toplinske pumpe S-THERM, S-THERM+ je 5 godina od datuma puštanja opreme u rad putem stručne ugradnje.

Jamstveni rok za toplinske pumpe u monoblok izvedbi je 5 godina od datuma puštanja opreme u rad putem stručne ugradnje.

Jamstveni rok za sanitarne grijače vode SWH je 3 godine od datuma prodaje.

Jamstveni rok za unutarnje spremnike ST-XXXA, ST-XXXD a ST-XXXMC/MCS je 5 godina od datuma prodaje. Jamstveni rok za dodatni pribor, plastične dijelove i izolaciju je 2 godine.

Jamstveni rok za prozorske jedinice, mobilne uređaje, krovne klima uređaje i dodatnu opremu (pribor) je 2 godine od datuma prodaje.

U slučaju pitanja možete iskoristiti našu telefonsku info liniju ili nam možete uputiti svoja pitanja putem elektronske pošte.

Phone   385 1 6608 010

Email   info@sinclair.hr

SGG

Naši kupci i poslovni partneri

Naša snaga je kvalitetan proizvod uz prihvatljivu cijenu. Imamo vrlo širok asortiman proizvoda, s vrlo dobrom dostupnošću tijekom cijele godine. Naglasak smo stavili na usluge nakon prodaje, rezervne dijelove i tehničku podršku, a također pružamo i stručna školovanja. S našim partnerima stvaramo dugoročnu, obostrano korisnu poslovnu suradnju.

EPCOS, ABB, O2, E.ON, Ferona, Systemair