Komerčné systémy SDV4F archív

SDV4-615EAF

 • Jednosmerný motor ventilátora
 • Výkon chladenia 61,5kW
 • Výkon kúrenia 69,0kW
 • Vnútorné jednotky sú samostatné produkty
Napájanie - 380–415 / 3 / 50 V / Ph / Hz
Výkon Chladenie 61,5 kW
Príkon Chladenie 19,84 kW
EER - 3,10 kW / kW
Výkon Kúrenie 61,5 kW
Príkon Kúrenie 16,18 kW
COP - 3,80 kW / kW
Prevádzkový rozsah - chladenie - - 5 ~ 43 °C
Prevádzkový rozsah - kúrenie - - 20 ~ 24 °C
Hladina akustického výkonu - 88 dB(A)
Hladina akustického tlaku v 1 m - 63 dB (A)
Prietok vzduchu - 16000 m3 / h
Hmotnosť netto - 340,0 kg
Hmotnosť brutto - 358,0 kg
Rozmery netto š x v x h 1340 x 1635 x 790 mm
Rozmery balenia š x v x h 1405 x 1805 x 855 mm
Počet vnútorných jednotiek - 35 pcs
Chladivo / množstvo / eq. CO2 - R410A / 16,0 / 33,41 type / kg / t
Výškový rozdiel jednotiek Nad (hore) / pod (dolu) 70 / 110 m
Štandardná dĺžka potrubia - 175 m
Ekvivalentná dĺžka potrubia - 200 m
Celková dĺžka potrubia - 1000 m
Objem balenia - 2,168 m3
Rozteč dier na konzolách (OU) š x h 1090 x 723 mm

Skutočná dĺžka potrubia je celková vzdialenosť od prvého rozbočovača k najvzdialenejšej vnútornej jednotke.
Ekvivalentná dĺžka potrubia je celková vzdialenosť od prvého rozbočovača k najvzdialenejšej vnútornej jednotke navýšená o 0,5 m za každý nainštalovaný rozbočovač.
Celková dĺžka potrubia je vzdialenosť medzi vonkajšou jednotkou a prvým rozbočovačom, ďalej  dvojnásobok vzdialenosti všetkých potrubí medzi rozbočovačmi a súčet vzdialeností od rozbočovača k vnútornej jednotke.

Obrázky jednotiek sú iba ilustratívne. Technická špecifikácia výrobkov, sa môže líšiť od uvádzaných hodnôt, na základe vývoja zariadení výrobcom. Pri zaťažení vonkajšej jednotky výkonom vyšším, ako je nominálna hodnota danej vonkajšej jednotky (alebo kombinácie vonkajších jednotiek, ďalej len vonkajšia jednotka) môže dochádzať k obmedzeniu celkového distribuovaného výkonu na hodnotu maximálne 100% nominálneho výkonu vonkajšej jednotky. Pri požiadavkách na výkon nižší ako 10% nominálneho výkonu, môže dochádzať k prechladzovaniu priestoru obsluhovaného vnútornou jednotkou, prípadne môže vonkajšia jednotka z dôvodu ochrany kompresora odmietnuť prevádzku do okamihu, kedy je požiadavka na výkon v rovnováhe s možnými rizikami.

Zariadenie obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótskom protokole. Chladivo: R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125) s GWP (Potenciál globálneho oteplovania) 2088.

PODMIENKY, ZA KTORÝCH BOLO VYKONÁVANÉ MERANIE TECHNICKÝCH PARAMETROV:

VONKAJŠIE JEDNOTKY

 1.  Výkony vychádzajú z nasledujúcich podmienok: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB / 19°C WB; Vonkajšia teplota 35°C DB  / 24°C WB. Kúrenie: Vnútorná teplota 20°C DB / 15°C WB; Vonkajšia teplota 7°C DB / 6°C WB. Dĺžka potrubia je 7,5m, výškový rozdiel je 0m.
 2. Priemery prepojovacieho potrubia sú stanovené za predpokladu, že celková ekvivalentná dĺžka kvapalinového potrubia je menšia ako 90 metrov. Pokiaľ je celková ekvivalentná dĺžka potrubia kvapaliny väčšia ako 90m, podmienky inštalácie nájdete v inštalačnom manuály, prípadne v technickom servisnom manuály.
 3. Hodnoty hluku sa merajú v čiastočne zvukovo izolovanej miestnosti, 1m pred jednotkou a 1,3m nad podlahou.
 4. Uvedené údaje môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia pre ďalšie zlepšenie kvality a výkonu.

VNÚTORNÉ JEDNOTKY

 1. Menovité chladiace výkony sú za nasledujúcich podmienok: Vnútorná teplota 27°C DB / 19°C WB; Vonkajšia teplota 35°C DB, ekvivalentná dĺžka kvapalinového potrubia: 8m (horizontálne).
 2. Menovité vykurovacie výkony sú založené na nasledujúcich podmienkach: Vnútorná teplota 20°C DB; Vonkajšia teplota: 7°C DB / 6°C WB, ekvivalentná dĺžka kvapalinového potrubia: 8m (horizontálne).
 3. Hladina hluku je meraná vo vzdialenosti 1,4m od jednotky.

Naši zákazníci a obchodní partneri

Naša hlavná sila je v ponuke kvalitných produktov za rozumné ceny. Pomer cena - kvalita je pre nás zásadná. Máme široký sortiment výrobkov s veľmi dobrou skladovou dostupnosťou po celý rok. Kladieme dôraz na predajné aj popredajné služby, rýchlu distribúciu náhradných dielov, flexibilnú technickú podporu a tiež zaisťujeme technické a obchodné školenia.

S obchodnými partnermi vytvárame dlhodobý vzťah, ktorý výrazne podporuje našu vzájomnú obchodnú spoluprácu.

EPCOS, ABB, O2, E.ON, Ferona, Systemair