Komerčné systémy SDV4F archív

SDV4-100CAF

 • Jednosmerný motor ventilátora
 • Výkon chladenia 10,0kW
 • Výkon kúrenia 11,0kW
 • 3 rýchlosti ventilátora (36 - 47dB)
 • Diaľkový ovládač
 • Vonkajšia jednotka je samostatný produkt
Výkon Chladenie 10,0 kW
Výkon Kúrenie 11,0 kW
Napájanie - 220–240 / 1 / 50 V / Ph / Hz
Max. príkon - 75 W
Prevádzka Prietok vzduchu 1596 / 1239 / 103 m3 / h
Prevádzka Hladina akustického tlaku v 1 m 47 / 41 / 36 dB (A)
Chladivo - R410A type
Rozmery netto Jednotka (š x v x h) 904 x 300 x 840 mm
Rozmery netto Panel (š x v x h) 950 x 54,5 x 950 mm
Rozmery balenia Jednotka (š x v x h) 955 x 330 x 955 mm
Rozmery balenia Panel (š x v x h) 1035 x 90 x 1035 mm
Hmotnosť netto Jednotka 27,4 kg
Hmotnosť netto Panel 5,0 kg
Hmotnosť brutto Jednotka 33,2 kg
Hmotnosť brutto Panel 8,0 kg
Priemer potrubia Kvapalina 9,5 mm
Priemer potrubia Plyn 15,9 mm
Priemer potrubia Kondenzát 32 mm
Objem balenia Jednotka (š x v x h) 0,301 m3
Objem balenia Panel (š x v x h) 0,096 m3

Obrázky jednotiek sú iba ilustratívne. Technická špecifikácia výrobkov, sa môže líšiť od uvádzaných hodnôt, na základe vývoja zariadení výrobcom. Pri zaťažení vonkajšej jednotky výkonom vyšším, ako je nominálna hodnota danej vonkajšej jednotky (alebo kombinácie vonkajších jednotiek, ďalej len vonkajšia jednotka) môže dochádzať k obmedzeniu celkového distribuovaného výkonu na hodnotu maximálne 100% nominálneho výkonu vonkajšej jednotky. Pri požiadavkách na výkon nižší ako 10% nominálneho výkonu, môže dochádzať k prechladzovaniu priestoru obsluhovaného vnútornou jednotkou, prípadne môže vonkajšia jednotka z dôvodu ochrany kompresora odmietnuť prevádzku do okamihu, kedy je požiadavka na výkon v rovnováhe s možnými rizikami.

Zariadenie obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótskom protokole. Chladivo: R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125) s GWP (Potenciál globálneho oteplovania) 2088.

PODMIENKY, ZA KTORÝCH BOLO VYKONÁVANÉ MERANIE TECHNICKÝCH PARAMETROV:

VONKAJŠIE JEDNOTKY

 1.  Výkony vychádzajú z nasledujúcich podmienok: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB / 19°C WB; Vonkajšia teplota 35°C DB  / 24°C WB. Kúrenie: Vnútorná teplota 20°C DB / 15°C WB; Vonkajšia teplota 7°C DB / 6°C WB. Dĺžka potrubia je 7,5m, výškový rozdiel je 0m.
 2. Priemery prepojovacieho potrubia sú stanovené za predpokladu, že celková ekvivalentná dĺžka kvapalinového potrubia je menšia ako 90 metrov. Pokiaľ je celková ekvivalentná dĺžka potrubia kvapaliny väčšia ako 90m, podmienky inštalácie nájdete v inštalačnom manuály, prípadne v technickom servisnom manuály.
 3. Hodnoty hluku sa merajú v čiastočne zvukovo izolovanej miestnosti, 1m pred jednotkou a 1,3m nad podlahou.
 4. Uvedené údaje môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia pre ďalšie zlepšenie kvality a výkonu.

VNÚTORNÉ JEDNOTKY

 1. Menovité chladiace výkony sú za nasledujúcich podmienok: Vnútorná teplota 27°C DB / 19°C WB; Vonkajšia teplota 35°C DB, ekvivalentná dĺžka kvapalinového potrubia: 8m (horizontálne).
 2. Menovité vykurovacie výkony sú založené na nasledujúcich podmienkach: Vnútorná teplota 20°C DB; Vonkajšia teplota: 7°C DB / 6°C WB, ekvivalentná dĺžka kvapalinového potrubia: 8m (horizontálne).
 3. Hladina hluku je meraná vo vzdialenosti 1,4m od jednotky.

Naši zákazníci a obchodní partneri

Naša hlavná sila je v ponuke kvalitných produktov za rozumné ceny. Pomer cena - kvalita je pre nás zásadná. Máme široký sortiment výrobkov s veľmi dobrou skladovou dostupnosťou po celý rok. Kladieme dôraz na predajné aj popredajné služby, rýchlu distribúciu náhradných dielov, flexibilnú technickú podporu a tiež zaisťujeme technické a obchodné školenia.

S obchodnými partnermi vytvárame dlhodobý vzťah, ktorý výrazne podporuje našu vzájomnú obchodnú spoluprácu.

EPCOS, ABB, O2, E.ON, Ferona, Systemair