Ekološke informacije

EKOLOŠKE INFORMACIJE

SINCLAIR klimatske naprave vsebujejo fluorirane toplogredne pline (hladilno sredstvo) iz Kjotskega protokola. Zahvaljujoč uvedbi novega okolju prijaznega hladilnega sredstva R32 v večino SINCLAIR stenskih klimatskih naprav nam je uspelo med letoma 2017 in 2018 zmanjšati potrebo po emisijskih kvotah CO2 za 65 %. Ta okolju prijazen trend bomo postopoma razširili tudi med druge kategorije naših izdelkov. Pri SINCLAIR prenosnih klimatskih napravah in razvlažilnikih zraka smo ekološko napredovali še bolj značajno, saj vsebujejo čisto naravno hladilno sredstvo R290 Propan. Pri tej vrsti hladilnega sredstva je potencial globalnega segrevanja (GWP) 3.

Razmišljamo o našem planetu, razmišljamo o tem, v kakšnem podnebju bodo rasli naši otroci in prihodnje generacije.


INFORMACIJE O OKOLJSKI OBREMENITVI

Ecology

Morebitno iztekanje hladilnega sredstva prispeva v primeru nestrokovne montaže ali okvare k podnebnim spremembam. Hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) bi bi manj prispevalo k podnebnim spremembam kot hladilno sredstvo z višjim GWP, če bi ušlo v ozračje. SINCLAIR stenske klimatske naprave vsebujejo hladilno tekočino s potencialom globalnega segrevanja (GWP) v vrednosti 675. To pomeni, da bi v primeru izteka 1 kg te hladilne tekočine v ozračje učinek na globalno segrevanje bil 675-krat večji kot za 1 kg CO2 skozi dobo 100 let.


UPORABLJENA HLADILNA SREDSTVA

Za SINCLAIR izdelke trenutno uporabljamo spodaj navedene vrste hladilnih sredstev:

  • R32 s potencialom globalnega segrevanja (GWP) 675
  • R290 (Propan) s potencialom globalnega segrevanja (GWP) 3
  • R410A s potencialom globalnega segrevanja (GWP) 2088
  • R134a s potencialom globalnega segrevanja (GWP) 1430
  • R407C s potencialom globalnega segrevanja (GWP) 1774

Naše stranke in poslovni partnerji

Gonilna sila našega poslovanja so kakovostni izdelki za sprejemljive cene. Razmerje cene in kakovosti je za nas najpomembnejše. Ponujamo širok asortiment hitro dostopnih izdelkov skozi vse leto. Temeljimo na prodajnih in po-prodajnih storitvah, hitri distribuciji nadomestnih delov, prilagodljivi tehnični podpori ter na tehničnih in poslovnih urjenjih. S svojimi partnerji ustvarjamo dolgoročni odnos, ki izrazito pospešuje vzajemno sodelovanje.

EPCOS, ABB, O2, E.ON, Ferona, Systemair