Namestitev klimatske naprave

NAMESTITEV KLIMATSKE NAPRAVE

SGG

Neprimerno zasnovan projekt in izbira izdelkov lahko imata za posledico povečano porabo električne energije, poddimenzioniranje izdelka in s tem nezadostno moč naprave, neizpolnjevanje kupčevih pričakovanj ter dodatne stroške popravil in prilagoditev sistema.

Nekakovostno izvedena namestitev s seboj prinaša tudi tveganja za pogoste okvare, povečan hrup izdelka, skrajšanje življenjske dobe sistema ipd., pri čemur te napake niso povzročene zaradi nekakovostnega izdelka, ampak le zaradi napačnih namestitvenih postopkov.

Zaradi neupoštevanja teh postopkov lahko pride tudi do puščanja hladilnih sredstev. Morebitno iztekanje hladilnega sredstva prispeva v primeru nestrokovne montaže ali okvare k podnebnim spremembam in negativno vpliva na okolje.

Izbira preizkušenega partnerja vam bo omogočila preprečevanje težav z zapostavljenim servisom in vzdrževanjem ter se boste izognili nestrokovnim in pogosto dolgotrajnim in dragim popravilom.

CENA MONTAŽE

Deljene klimatske naprave uvrščamo med fiksno nameščene in so primerne za celoletno uporabo hlajenje / ogrevanje. Montaža vključuje nujnost gradbenih prilagoditev, medsebojno povezavo notranje in zunanje enote ter priklop večinoma zunanje enote na predpisan odklopnik glede na tip klimatske naprave. Eden izmed pogojev garancije za deljene klimatske naprave je strokovna montaža.
Cena strokovne montaže deljenih klimatskih enot ni vključena v ceno izdelka, je pa vedno pogodbena postavka med kupcem in montažnim podjetjem. Njena cena izhaja iz konkretnih zahtev kupca in tudi glede na specifikacijo mesta namestitve. Približna cena običajne namestitve je 260 € (v navedene zneske ni vštet z zakonom določen davek na dodano vrednost). Montaža po naslednji cenovni specifikaciji vključuje:

  • montažo zunanje in notranje enote največ do višine 2,5 m od tal
  • do 4 m razdalje med notranjo in zunanjo enoto
  • preboj običajnega opečnatega zidu za povezovalne cevi
  • polaganje povezovalnih cevi in odvod kondenzata skupaj v plastično letev
  • priklop na vir napajanja na električno napeljavo, vnaprej pripravljeno s strani kupca ~ 220–240 / 50 Hz
  • nosilec za pritrditev zunanje enote, stroški prevoza in druga dodatna dela niso vključeni v ceno

ZAUPAJTE MONTAŽO KLIMATSKE NAPRAVE STROKOVNJAKOM

Glede strokovne montaže priporočamo, da se obrnete na podjetje, ki se ukvarja z montažo in servisiranjem klimatskih naprav ter ima »Certifikat kategorije I«. Ta certifikat daje pravico do namestitve, vzdrževanja in servisiranja naprav, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline. Z veseljem vam bomo priporočili nekaterega izmed naših partnerjev iz vašega mesta / okrožja / regije. Z uporabo enega izmed naših preverjenih SGG (Sinclair Global Group) partnerjev vam bo ponujena garancijska doba 5 let.

Za pridobitev kontaktnih podatkov montažnega / servisnega podjetja lahko izkoristite našo telefonsko številko ali svojo zahtevo pa nam lahko pošljete po e-pošti.

Phone   +386 (0)59 051 160

Email   info@vita-term.si


Naše stranke in poslovni partnerji

Gonilna sila našega poslovanja so kakovostni izdelki za sprejemljive cene. Razmerje cene in kakovosti je za nas najpomembnejše. Ponujamo širok asortiment hitro dostopnih izdelkov skozi vse leto. Temeljimo na prodajnih in po-prodajnih storitvah, hitri distribuciji nadomestnih delov, prilagodljivi tehnični podpori ter na tehničnih in poslovnih urjenjih. S svojimi partnerji ustvarjamo dolgoročni odnos, ki izrazito pospešuje vzajemno sodelovanje.

EPCOS, ABB, O2, E.ON, Ferona, Systemair