Informace o chladivu

INFORMACE O CHLADIVU

Klimatizace SINCLAIR obsahují fluorované skleníkové plyny (chladivo) zahrnuté v Kjótském protokolu. Aktuálně využíváme níže uvedené typy chladiv.

  • R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125) s potenciálem globálního oteplování GWP 2088
  • R32 (100% HFC-32) s potenciálem globálního oteplování GWP 675
  • R407C (52% HFC-134a, 25% HFC-125, 23% HFC-32) s potenciálem globálního oteplování GWP 1774

PŘEDPLNĚNÍ A DOPLNĚNÍ CHLADIVA

Informace o množství předplněného chladiva a jaké množství je třeba doplnit lze nalézt na těchto webových stránkách u jednotlivých výrobků, v servisním manuálu nebo v katalogu.


JAKÁ JE FUNKCE CHLADIVA A PROČ DOCHÁZÍ KE KONDENZACI VODY?

Základní funkcí klimatizace je chlazení. Uvnitř měděného potrubí koluje speciální látka - chladivo, která za určitých teplot mění své skupenství (vypařuje se anebo kondenzuje) a tím umožňuje odebírání tepla z místnosti, či předávání tepla ven. Chladivo se vypařuje v režimu chlazení na straně vnitřní jednotky. Vypařované chladivo má nízkou teplotu, a proto v místnosti dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti (vzniku kondenzátu). Kondenzát se v podobě odpadní vody odvádí hadicí z vnitřní jednotky ven, např. do odpadu.

Další možností využití klimatizace je topení, kdy se úlohy vnitřní a venkovní jednotky (výměníku) zamění. Kondenzát tedy vzniká na venkovní straně. Při teplotách cca 5°C kondenzát odkapává průběžně. Při nižších teplotách pak přimrzá vzdušná vlhkost na výměníku venkovní jednotky a ta automaticky spouští odtávací režim (cca 3x za hodinu - v závislosti na vlhkosti, teplotě a dalších faktorech). Při odtávání se ventilátor vnitřní jednotky zastaví, aby se zamezilo foukání studeného vzduchu do místnosti, a kondenzát z venkovní jednotky odtéká nárazově.

Naši zákazníci a obchodní partneři

Naše hlavní síla je v nabídce kvalitních produktů za rozumné ceny. Poměr cena-kvalita je pro nás zásadní. Máme široký sortiment výrobků s velmi dobrou skladovou dostupností po celý rok. Klademe důraz na prodejní i poprodejní služby, rychlou distribuci náhradních dílů, flexibilní technickou podporu a rovněž zajišťujeme technická a obchodní školení. S obchodními partnery vytváříme dlouhodobý vztah, který výrazně podporuje naši vzájemnou obchodní spolupráci.

EPCOS, ABB, O2, E.ON, Ferona, Systemair