Slovník pojmů

SLOVNÍK POJMŮ

Informace o funkcích jednotlivých klimatizací naleznete v uživatelských manuálech, v katalogu nebo na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že je pro více typů jednotek využíván univerzální typ ovladače, není možné u každého typu jednotky aktivovat všechny funkce, které jsou na ovladači zobrazeny. V případě stisknutí tlačítka funkce, kterou jednotka nemá vestavěnou, zůstane klimatizace v původním nastavení.


FUNKCE I FEEL

Činnost jednotky je závislá na teplotě naměřené čidlem v dálkovém ovladači. Čidlo uvnitř ovladače zachytí teplotu v místnosti a vyšle informaci jednotce. Jednotka následně přizpůsobí teplotu a rychlost ventilátoru tak, aby bylo dosaženo požadované teploty a současně splněna podmínka úspory energie. Ovladač vysílá aktualizované informace každých 10 minut. Pokud jednotka tuto informaci neobdrží, závisí její další chod na teplotě naměřené čidlem uvnitř jednotky.


FUNKCE SLEEP (SPÁNEK)

Klimatizace přizpůsobuje výstupní teplotu pro zajištění pohodlného spánku a úspory energie.


FUNKCE TOPENÍ NA 8°C (TEMPEROVÁNÍ)

Klimatizace udržuje teplotu v místnosti na hodnotě 8°C, aby zabránila promrnutí.


FUNKCE HEALTH (ZDRAVÍ) / PLASMATEC

Klimatizace generuje ionty, které čistí vzduch od částeček prachu, neutralizují pachy a snižují množství bakterií.


FUNKCE TURBO

Při nastavení funkce TURBO poběží ventilátor maximální rychlostí a je tedy možné dosáhnout rychlého snížení nebo zvýšení teploty v místnosti na požadovanou hodnotu. Při výpadku napájení bude nastavení funkce zachováno.

  • V režimech Odvlhčování, Ventilátor a Auto není funkce Turbo dostupná a její symbol se nezobrazuje.
  • Při aktivaci funkce Tichý chod bude funkce Turbo automaticky deaktivována.
  • Pro nastavení funkce Turbo lze použít také tlačítko Fan.

FUNKCE ÚSPORA ENERGIE (SAVE)

Jednotka upraví své provozní parametry pro maximální šetření energie. Po stisknutí tlačítka SAVE se na displeji zobrazí „SE“ a jednotka přejde do úsporného režimu provozu. Po opětovném stisknutí tohoto tlačítka se režim SAVE zruší. V úsporném režimu nelze nastavit teplotu ani rychlost ventilátoru.


FUNKCE Wi-Fi

Po aktivování funkce Wi-Fi je možné jednotku ovládat pomocí aplikace ve Vašem telefonu nebo tabletu. Podrobný návod je dostupný u konkrétního výrobku na těchto webových stránkách


Naši zákazníci a obchodní partneři

Naše hlavní síla je v nabídce kvalitních produktů za rozumné ceny. Poměr cena-kvalita je pro nás zásadní. Máme široký sortiment výrobků s velmi dobrou skladovou dostupností po celý rok. Klademe důraz na prodejní i poprodejní služby, rychlou distribuci náhradních dílů, flexibilní technickou podporu a rovněž zajišťujeme technická a obchodní školení. S obchodními partnery vytváříme dlouhodobý vztah, který výrazně podporuje naši vzájemnou obchodní spolupráci.

EPCOS, ABB, O2, E.ON, Ferona, Systemair