Slovník pojmů

SLOVNÍK POJMŮ

Informace o funkcích jednotlivých klimatizací naleznete v uživatelských manuálech, v katalogu nebo na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že je pro více typů jednotek využíván univerzální typ ovladače, není možné u každého typu jednotky aktivovat všechny funkce, které jsou na ovladači zobrazeny. V případě stisknutí tlačítka funkce, kterou jednotka nemá vestavěnou, zůstane klimatizace v původním nastavení.


FUNKCE I FEEL

Činnost jednotky je závislá na teplotě naměřené čidlem v dálkovém ovladači. Čidlo uvnitř ovladače zachytí teplotu v místnosti a vyšle informaci jednotce. Jednotka následně přizpůsobí teplotu a rychlost ventilátoru tak, aby bylo dosaženo požadované teploty a současně splněna podmínka úspory energie. Ovladač vysílá aktualizované informace každých 10 minut. Pokud jednotka tuto informaci neobdrží, závisí její další chod na teplotě naměřené čidlem uvnitř jednotky.


FUNKCE SLEEP (SPÁNEK)

Klimatizace přizpůsobuje výstupní teplotu pro zajištění pohodlného spánku a úspory energie.


FUNKCE TOPENÍ NA 8°C (TEMPEROVÁNÍ)

Klimatizace udržuje teplotu v místnosti na hodnotě 8°C, aby zabránila promrnutí.


FUNKCE HEALTH (ZDRAVÍ) / COLD PLASMA TECHNOLOGIE

Vybrané modely klimatizací SINCLAIR jsou vybaveny funkcí HEALTH (ZDRAVÍ). Tuto velmi užitečnou funkci zajišťuje Cold Plasma generátor, který je integrován do vnitřní jednotky splitové klimatizace. U většiny modelů je funkce HEALTH (ZDRAVÍ) aktivována automaticky společně s během ventilátoru vnitřní jednotky. Kombinace integrovaného Cold Plasma generátoru a vzduchových filtrů klimatizace zajistí významnou inaktivaci vzdušných patogenů.

Vnitřní jednotka klimatizace v průběhu provozu nasává vzduch z místnosti, který může obsahovat prach nebo polétavé částice včetně bakterií. Ve stejný okamžik je do nejužšího místa kudy jednotkou vzduch prochází Cold Plasma generátorem emitováno miliony negativních iontů, které se doslova přilepí na tyto částice a bakterie. Negativní ionty způsobí, že jsou částice a bakterie příliš těžké na to, aby dále zůstaly ve vzduchu a jsou zachyceny vzduchovým filtrem. Již po 2-hodinách provozu je díky COLD PLASMA technologii vzduch v místnosti čistější, svěžejší a má významně redukované množství bakterií.

Chraňte svou rodinu pomocí COLD PLASMA technologie! Snížíte tak pravděpodobnost onemocnění chřipkou či jinými nemocemi způsobenými bakteriemi přenášenými vzduchem. Snižování alergenů v takto čištěném vzduchu navíc příznivě působí na alergiky.


FUNKCE TURBO

Při nastavení funkce TURBO poběží ventilátor maximální rychlostí a je tedy možné dosáhnout rychlého snížení nebo zvýšení teploty v místnosti na požadovanou hodnotu. Při výpadku napájení bude nastavení funkce zachováno.

  • V režimech Odvlhčování, Ventilátor a Auto není funkce Turbo dostupná a její symbol se nezobrazuje.
  • Při aktivaci funkce Tichý chod bude funkce Turbo automaticky deaktivována.
  • Pro nastavení funkce Turbo lze použít také tlačítko Fan.

FUNKCE ÚSPORA ENERGIE (SAVE)

Jednotka upraví své provozní parametry pro maximální šetření energie. Po stisknutí tlačítka SAVE se na displeji zobrazí „SE“ a jednotka přejde do úsporného režimu provozu. Po opětovném stisknutí tohoto tlačítka se režim SAVE zruší. V úsporném režimu nelze nastavit teplotu ani rychlost ventilátoru.


FUNKCE Wi-Fi

Po aktivování funkce Wi-Fi je možné jednotku ovládat pomocí aplikace ve Vašem telefonu nebo tabletu. Podrobný návod je dostupný u konkrétního výrobku na těchto webových stránkách.


Naši zákazníci a obchodní partneři

Naše hlavní síla je v nabídce kvalitních produktů za rozumné ceny. Poměr cena-kvalita je pro nás zásadní. Máme široký sortiment výrobků s velmi dobrou skladovou dostupností po celý rok. Klademe důraz na prodejní i poprodejní služby, rychlou distribuci náhradních dílů, flexibilní technickou podporu a rovněž zajišťujeme technická a obchodní školení. S obchodními partnery vytváříme dlouhodobý vztah, který výrazně podporuje naši vzájemnou obchodní spolupráci.

EPCOS, ABB, O2, E.ON, Ferona, Systemair

Vaše volby týkající se nastavení souborů cookie na tomto webu: Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie