Ekologické informácie

EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Klimatizácie SINCLAIR obsahujú fluórované skleníkové plyny (chladivo) zahrnuté v Kjótskom protokole. Vďaka zavedeniu nového ekologického chladiva R32 do väčšiny nástenných klimatizácií SINCLAIR sa podarilo medzi rokmi 2017 a 2018 znížiť potrebu emisných kvót CO2 o 65 %. Tento ekologický trend budeme postupne rozširovať aj medzi ďalšie kategórie našich produktov. Pri mobilných klimatizáciách a odvlhčovačoch vzduchu SINCLAIR sme ekologicky pokročili ešte významnejšie, pretože obsahujú čisto prírodné chladivo R290 Propán. Pri tomto type chladiva je GWP potenciál 3.

Myslíme na našu planétu, myslíme na to, v akej klíme budú vyrastať naše deti a ďalšie generácie.


INFORMÁCIE O EKOLOGICKEJ ZÁŤAŽI

Ecology

Prípadný únik chladiva sa pri neodbornej inštalácii alebo poruche podieľa na zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálom globálneho otepľovania (GWP) by sa v prípade úniku do ovzdušia podieľalo na globálnom otepľovaní menej ako chladivo s vyšším GWP. Nástenné klimatizácie SINCLAIR obsahujú chladiacu kvapalinu s GWP vo výške 675. To znamená, že ak by do ovzdušia unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, dopad na globálne otepľovanie by bol v horizonte 100 let 675 krát vyšší ako 1 kg CO2.


POUŽITÉ CHLADIVÁ

Pre produkty SINCLAIR aktuálne využívame nižšie uvedené typy chladív:

  • R32 s potenciálom globálneho otepľovania GWP 675
  • R290 (Propán) s potenciálom globálneho otepľovania GWP 3
  • R410A s potenciálom globálneho otepľovania GWP 2088
  • R134a s potenciálom globálneho otepľovania GWP 1430
  • R407C s potenciálom globálneho otepľovania GWP 1774

SPÄTNÝ ODBER, ELEKTROŠROT, OBALY

Spoločnosť SINCLAIR Slovakia, spol. s.r.o. je zapojená do projektu zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s. Slovensko, ktorá je členom organizácie ERP (European Recycling Platform). Táto organizácia, ktorá implementuje predpisy EU v oblasti recyklácie, ponúka riešenie pre elektroodpad, batérie a obaly vo viac ako 32 krajinách.

Certifikát a ďalšie dokumenty na stiahnutie sú k dispozícii nižšie na tejto stránke.

Osvedceni o zapojeni do systemu 2015 Potvrdenie SEWA 2016

Osvedceni o zapojeni do systemu 2015 Zelený certifikát SEWA 2016

Osvedceni o zapojeni do systemu 2015 Potvrdenie SEWA 2017

Osvedceni o zapojeni do systemu 2015 Zelený certifikát SEWA 2017

Osvedceni o zapojeni do systemu 2015 Potvrdenie SEWA 2018

Osvedceni o zapojeni do systemu 2015 Potvrdenie SEWA 2019

Osvedceni o zapojeni do systemu 2015 Potvrdenie SEWA 2020

Osvedceni o zapojeni do systemu 2015 Zelený certifikát SEWA 2020

Naši zákazníci a obchodní partneri

Naša hlavná sila je v ponuke kvalitných produktov za rozumné ceny. Pomer cena - kvalita je pre nás zásadná. Máme široký sortiment výrobkov s veľmi dobrou skladovou dostupnosťou po celý rok. Kladieme dôraz na predajné aj popredajné služby, rýchlu distribúciu náhradných dielov, flexibilnú technickú podporu a tiež zaisťujeme technické a obchodné školenia.

S obchodnými partnermi vytvárame dlhodobý vzťah, ktorý výrazne podporuje našu vzájomnú obchodnú spoluprácu.

EPCOS, ABB, O2, E.ON, Ferona, Systemair