Inštalácia klimatizácie

INŠTALÁCIA KLIMATIZÁCIE

SGG

Nevhodne navrhnutý projekt a voľba výrobkov môžu mať za následky zvýšenú spotrebu elektrickej energie, poddimenzovanie výrobku a teda nedostatočný výkon zariadenia, nesplnenie očakávaní zákazníka a ďalšie náklady na opravy a úpravy systému.

Nekvalitne vykonaná inštalácia so sebou nesie aj riziká častých porúch, zvýšenú hlučnosť výrobku, skrátenie životnosti systému a pod., pričom tieto poruchy nie sú spôsobené nekvalitným výrobkom, ale len zlými inštalačnými postupmi.

Nedodržaním týchto postupov môže dôjsť aj k úniku chladív. Prípadný únik chladiva sa pri neodbornej inštalácii alebo poruche podieľa na zmene klímy a negatívne ovplyvňuje životné prostredie.

Výber prevereného partnera Vám umožní predísť problémom so zanedbaným servisom a údržbou a vyvarujete sa neodborným a často zdĺhavým a drahým opravám.

CENA INŠTALÁCIE

Delené klimatizácie radíme medzi pevne inštalované a sú vhodné pre celoročnú prevádzku chladenia / kúrenia. Montáž zahŕňa nutnosť stavebných úprav, vzájomné prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky a elektrické pripojenie väčšinou vonkajšej jednotky na predpísaný istič podľa typu klimatizácie. Jednou z podmienok záruky delených klimatizácií je odborná inštalácia.
Cena odbornej inštalácie delených klimatizačných jednotiek nie je súčasťou ceny výrobku, ale je vždy zmluvnou položkou medzi zákazníkom a inštalačnou firmou. Jej cena je odvodená od konkrétnych požiadaviek zákazníka a tiež podľa špecifikácie miesta inštalácie. Orientačná odhadovaná cena bežnej inštalácie je 260 € bez DPH. Inštalácia v nasledujúcej cenovej špecifikácii zahŕňa:

  • montáž vonkajšej a vnútornej jednotky od zeme maximálne do výšky 2,5 m
  • vzdialenosť medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou bude do 4 m
  • prestup prepájacích rúrok bežnou tehlovou stenou
  • uloženie prepájacích rúrok a odvod kondenzátu spoločne do plastové lišty
  • pripojenie k napájaniu do zákazníkom vopred pripraveného rozvodu ~ 220–240 / 50 Hz
  • konzola na uchytenie vonkajšej jednotky, náklady na prepravu a ostatné práce nie sú v cene zahrnuté

ZVERTE INŠTALÁCIU KLIMATIZAČNÉHO ZARIADENIA ODBORNÍKOM

Pre odbornú inštaláciu odporúčame využiť spoločnosť, ktorá sa zaoberá montážou a servisom klimatizačnej techniky a je držiteľom "Certifikátu kategórie I". Tento certifikát oprávňuje k inštalácii, údržbe a servisu zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny. Radi Vám odporučíme niektorého z našich partnerov z Vášho mesta / okresu / kraja. Pri využití niektorého z našich overených SGG (Sinclair Global Group) partnerov Vám bude ponúknutá záruční doba 5 rokov.

Pre kontakt na montážnu / servisnú firmu môžete využiť našu interaktívnu mapu, infolinku, alebo nám svoju požiadavku môžete zaslať e-mailom.

   Nájsť montážnu firmu v mojom okolí

Phone   +421 2 3260 5030

Email   obchod@sinclair.sk


Naši zákazníci a obchodní partneri

Naša hlavná sila je v ponuke kvalitných produktov za rozumné ceny. Pomer cena - kvalita je pre nás zásadná. Máme široký sortiment výrobkov s veľmi dobrou skladovou dostupnosťou po celý rok. Kladieme dôraz na predajné aj popredajné služby, rýchlu distribúciu náhradných dielov, flexibilnú technickú podporu a tiež zaisťujeme technické a obchodné školenia.

S obchodnými partnermi vytvárame dlhodobý vzťah, ktorý výrazne podporuje našu vzájomnú obchodnú spoluprácu.

EPCOS, ABB, O2, E.ON, Ferona, Systemair