Slovník pojmov

SLOVNÍK POJMOV

Informácie o funkciách jednotlivých klimatizácií nájdete v používateľských manuáloch, v katalógu alebo na našich webových stránkach. Vzhľadom na to, že je pre viac typov jednotiek využívaný univerzálny typ ovládača, nie je možné pri každom type jednotky aktivovať všetky funkcie, ktoré sú na ovládači zobrazené. V prípade stlačenia tlačidla funkcie, ktorú jednotka nemá zabudovanú, zostane klimatizácia v pôvodnom nastavení.


FUNKCIA I FEEL

Činnosť jednotky je závislá od teploty nameranej senzorom v diaľkovom ovládači. Senzor v ovládači zachytí teplotu v miestnosti a vyšle informáciu jednotke. Jednotka následne prispôsobí teplotu a rýchlosť ventilátora tak, aby bola dosiahnutá požadovaná teplota a súčasne splnená podmienka úspory energie. Ovládač vysiela aktualizované informácie každých 10 minút. Ak jednotka túto informáciu nedostane, závisí jej ďalší chod od teploty nameranej senzorom v jednotke.


FUNKCIA SLEEP (SPÁNOK)

Klimatizácia prispôsobuje výstupnú teplotu pre zaistenie pohodlného spánku a úspory energie.


FUNKCIA KÚRENIE NA 8 °C (TEMPEROVANIE)

Klimatizácia udržiava teplotu v miestnosti na hodnote 8°C, aby zabránila premrznutiu.


FUNKCIA HEALTH (ZDRAVIE) / COLD PLASMA TECHNOLOGIE

Vybrané modely klimatizácií SINCLAIR sú vybavené funkciou HEALTH (ZDRAVIE). Túto veľmi užitočnú funkciu zaisťuje Cold Plasma generátor, ktorý je integrovaný do vnútornej jednotky splitovej klimatizácie. Pri väčšine modelov je funkcia HEALTH (ZDRAVIE) aktivovaná automaticky spoločne s ventilátorom vnútornej jednotky. Kombinácia integrovaného Cold Plasma generátora a vzduchových filtrov klimatizácie zaistí významnú inaktiváciu vzdušných patogénov.

Vnútorná jednotka klimatizácie počas prevádzky nasáva vzduch z miestnosti, ktorý môže obsahovať prach alebo častice vrátane baktérií. V rovnakom čase sú v najužšom mieste, kadiaľ jednotkou vzduch prechádza, Cold Plasma generátorom emitované milióny negatívnych iónov, ktoré sa doslova prilepia na tieto častice a baktérie. Negatívne ióny spôsobia, že sú častice a baktérie veľmi ťažké na to, aby ďalej zostali vo vzduchu, a sú zachytené vzduchovým filtrom. Už po 2 hodinách prevádzky je vďaka COLD PLASMA technológii vzduch v miestnosti čistejší, sviežejší a má významne redukované množstvo baktérií.

Chráňte svoju rodinu pomocou COLD PLASMA technológie! Znížite tak pravdepodobnosť onemocnenia na chrípku, alebo iné nemoci spôsobené baktériami prenášanými vzduchom. Znižovanie alergénov v takto čistenom vzduchu naviac priaznivo pôsobia na alergikov.


FUNKCIA TURBO

Pri nastavení funkcie TURBO pracuje ventilátor maximálnou rýchlosťou a je teda možné dosiahnuť rýchle zníženie alebo zvýšenie teploty v miestnosti na požadovanú hodnotu. Pri výpadku napájania bude nastavenie funkcie zachované.

  • V režimoch Odvlhčovanie, Ventilátor a Auto nie je funkcia Turbo dostupná a jej symbol sa nezobrazuje.
  • Pri aktivácii funkcie Tichý chod bude funkcia Turbo automaticky deaktivovaná.
  • Na nastavenie funkcie Turbo je možné použiť aj tlačidlo Fan.

FUNKCIA ÚSPORA ENERGIE (SAVE)

Jednotka upraví svoje prevádzkové parametre pre maximálne šetrenie energie. Po stlačení tlačidla SAVE sa na displeji zobrazí „SE“ a jednotka prejde do úsporného režimu prevádzky. Po opätovnom stlačení tohto tlačidla sa režim SAVE zruší. V úspornom režime nie je možné nastaviť teplotu ani rýchlosť ventilátora.


FUNKCIA Wi-Fi

Po aktivovaní funkcie Wi-Fi je možné jednotku ovládať pomocou aplikácie vo Vašom telefóne alebo tablete. Podrobný návod je dostupný u konkrétneho výrobku na týchto webových stránkach.


Naši zákazníci a obchodní partneri

Naša hlavná sila je v ponuke kvalitných produktov za rozumné ceny. Pomer cena - kvalita je pre nás zásadná. Máme široký sortiment výrobkov s veľmi dobrou skladovou dostupnosťou po celý rok. Kladieme dôraz na predajné aj popredajné služby, rýchlu distribúciu náhradných dielov, flexibilnú technickú podporu a tiež zaisťujeme technické a obchodné školenia.

S obchodnými partnermi vytvárame dlhodobý vzťah, ktorý výrazne podporuje našu vzájomnú obchodnú spoluprácu.

EPCOS, ABB, O2, E.ON, Ferona, Systemair